methode

Over de methode (about the method - in Dutch)

Waarvoor staat deze methode?

 "Krullebol" vertrekt vanuit het geloof (en de ervaring!) dat zeer jonge kinderen op een creatieve en speelse manier prachtig dwarsfluit kunnen leren spelen!!!

In deze methode worden kinderliedjes op het gehoor aangeleerd op de dwarsfluit. De kinderen leren de liedjes eerst zingen (ze worden ook voorgezongen op de bijhorende cd), nadien kunnen ze de liedjes met hulp van de leerkracht en via bijhorende oefeningen (op de cd en in het boek) gemakkelijk op het gehoor aanleren. Er wordt tegelijkertijd ook naar het leren lezen en schrijven van noten toegewerkt.


Opbouw

De liedjes hebben een progressieve moeilijkheidsgraad. De opbouw van de methode is zeer traag, zodat ze ook geschikt is voor jonge kinderen vanaf 5 jaar.

 

De methode start met leuke oefeningen voor het kopstuk: het ritme dat op de cd wordt voorgespeeld, speelt de leerling telkens na. Nadien wordt elke nieuwe noot op een gelijkaardige manier aangeleerd: bvb. ritmes met sol worden voorgespeeld, de leerling speelt na. Wanneer de leerling 2 noten kan spelen, kan hij/zij al een leuk kinderliedje spelen dat hij/zij in de eerste les leren zingen heeft!

 

 


Notenleer/solfège geïntegreerd

Uiteraard zijn kinderen leergierig en willen ze al graag noten kunnen lezen en schrijven! Hier wordt ook voldoende aandacht aan geschonken in de methode. Er is in elke les (behalve de eerste) een notenleeroefening (lezen of schrijven) voorzien en voor de leerlingen die graag al eens een liedje aan de hand van de noten leren, zijn alle partituren van de liedjes ook achteraan in de methode opgenomen, met ook akkoorden voor de leerkrachten die graag begeleiden.

 

 

“Krullebol” bevat leuke spelletjes en oefeningen die er voor zorgen dat leerkrachten in groepslessen ook eens individueel kunnen werken, terwijl de andere leerlingen een spelletje of oefening aanvullen.

Bij deze spelletjes en oefeningen wordt ook op een leuke manier nadruk gelegd op houding en het technische aspect van het fluitspelen.

 

Deze methode graaft ook iets dieper dan een standaardmethode: men kan via het boek en cd op een eenvoudige, leuke en duidelijke manier bezig zijn met creativiteit: improvisatie, transpositie, spelen van het zelfde liedje in een andere maatsoort...

Hoe is deze dwarsfluitmethode tot stand gekomen?

Hoe is deze methode tot stand gekomen?

 

In 2009 vonden de dwarsfluitleerkrachten van de Gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans te Grimbergen (Carla Van Roy, Stefan Bracaval en Ansje De Groef) dat het tijd was voor een cursus dwarsfluit voor kinderen vanaf 6 jaar. De gemeente overlegde hierover, keurde dit goed en gaf meteen ook groen licht voor initiatiecursussen voor andere blaasinstrumenten. Na de nodige voorbereiding kon in januari 2011 de initiatiecursus dwarsfluit echt van start gaan.

 

De leerkrachten vonden het vanzelfsprekend dat voor het onderwijzen van deze jonge kinderen een aangepaste methode nodig was.

Fluitist Stefan Bracaval had meteen al een vernieuwende rode draad voor een methode: een progressieve volgorde van kinderliedjes die op het gehoor konden aangeleerd worden. Ansje De Groef werkte de methode verder uit: het werd een methode met liedjes, spelletjes, vingergrepen, notenleeroefeningen, een bijhorende cd en zelfs leuke stickers die het onthouden van de vingergrepen makkelijker maakt.

Sarah Wouters werd gevraagd tekeningen te maken en Mies Van Roy nam de lay-out voor haar rekening.

 

Meer info?

Met eender welke vraag over deze methode, kan je bij mij terecht: ansjedegroef@krullebol.org

 

 

Ansje De Groef

dwarsfluit methode
dwarsfluit methode
dwarsfluit methode